Voor aanmelding kunt u zelf telefonisch contact opnemen met AmaCura. Vriendelijk verzoek om uw BSN en uw polisnummer van de ziektekostenverzekeraar bij de telefonische aanmelding bij de hand te houden. Hierbij worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd. Vervolgens ontvangt u een brief met het verzoek diverse gegevens aan te leveren, waaronder de verwijsbrief van uw huisarts of een ander medisch specialist. Indien de verwijzing niet geheel duidelijk is, zullen wij contact met u opnemen om een telefonische afspraak met een van onze hulpverleners in te plannen. Na toewijzing van een hulpverlener volgt een uitnodiging voor een eerste afspraak. Deze afspraak wordt na telefonisch overleg ook schriftelijk aan u bevestigd.

N.B.: de zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en Menzis hebben met AmaCura voor het jaar 2017 in hun contracten vaste budgetafspraken voor het jaar 2017 gemaakt.
Door het grote aantal aanmeldingen van verzekerden bij Zilveren Kruis Achmea en Menzis is dit volledige budget voor het jaar 2017 inmiddels volledig verbruikt.
Omwille van deze reden kunnen wij tot 31 december 2017 geen nieuwe cliënten, die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea en Menzis , in zorg nemen.
Vanaf 1 januari 2018 zijn deze verzekerden van Zilveren Kruis Achmea en Menzis uiteraard weer welkom bij AmaCura.
Uiteraard kunt u wel steeds individuele toestemming vragen bij Zilveren Kruis Achmea en/of Menzis om wel nog voor 31 december 2017 in zorg te gaan bij AmaCura.

 

Voorafgaande aan de 1e afspraak ontvangt u van ons op het door u aangegeven emailadres een digitale meetlijst. In deze meetlijst worden u een aantal vragen voorgelegd die de hulpverlener alvast een goed beeld kunnen geven van uw functioneren en uw welbevinden. Nadat u de lijst compleet heeft ingevuld, wordt deze digitaal ingelezen in uw patiëntendossier.

Geestelijke Gezondheidszorg is opgenomen in de basisverzekering. Iedereen die in Nederland woont, valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. Behandeling door een AmaCura-professional is alleen mogelijk wanneer u beschikt over een door uw verwijzer (meestal uw huisarts) verstrekte verwijskaart. Daarnaast stellen verzekeraars de eis dat u in het bezit bent van een geldige ID-kaart.

Zonder één van deze twee voorwaarden kan uw verzoek tot behandeling niet geaccepteerd worden.

AmaCura declareert de kosten van uw behandeling rechtstreeks namens uw behandelaar bij uw ziektekostenverzekeraar.

Eigen risico 
U dient rekening te houden met een minimaal wettelijk eigen risico van € 385,- (per 01-01-2017) eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico.
Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.