AmaCura streeft ernaar u zo spoedig mogelijk te helpen met uw klachten. Nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, komt u op de wachtlijst te staan.
Alle aanmeldingen worden in eerste instantie beoordeeld door ons aanmeldteam. Afhankelijk van de hulpvraag kan een verkorting van de aanmeldwachttijd plaatsvinden.
Zodra u wordt opgeroepen voor de eerste afspraak, worden alle verdere afspraken met u ingepland.

Onderaan vindt u een schema van de wachttijden. Wij hebben te maken met een aanmeldwachttijd en een behandelwachttijd.
Aanmeldwachttijd: het aantal werkdagen vanaf de aanmelding tot het eerste gesprek (intake).
Behandelwachttijd: het aantal werkdagen vanaf de intake tot het eerste behandelcontact.

Belangrijk bericht voor verzekerden bij Zilveren Kruis Achmea: Vanaf heden (02-05-2018) kunnen wij (uitsluitend) geen nieuwe patiënten meer in zorg nemen die bij deze zorgverzekeraar zijn verzekerd. Het toegestane budget 2018 is niet meer toereikend voor de rest van het jaar 2018. Mocht u toch bij onze instelling in zorg willen komen, dan dient u hiervoor schriftelijke toestemming aan te vragen bij Zilveren Kruis Achmea. Deze schriftelijke toestemming dient u vervolgens bij Amacura aan te leveren.

Wachttijden

De wachttijd wordt aangegeven in werkdagen. Deze wachttijd kan beïnvloed worden door het tijdstip waarop alle gevraagde gegevens (waaronder beschikking, verwijsbrief, toestemmingsformulieren en/of vragenlijsten) aanwezig zijn. Deze wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen m.u.v. angst en depressie. Hiervoor geldt een wachttijd van gemiddeld 20 werkdagen.

De behandelingswachttijd kan oplopen, doordat er mogelijk na het intakegesprek een psychologisch onderzoekstraject gestart wordt. Indien een specifieke behandeling gewenst is, kan het voorkomen dat dit slechts door een aantal behandelaren kan worden gegeven. Hierdoor is het mogelijk dat u na de intake op een behandelwachtlijst geplaatst wordt. Dit zal de hulpverlener altijd met u bespreken.
(01 juli 2018)

Afdeling Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Volwassenzorg 45 werkdagen 10 werkdagen