AmaCura streeft ernaar u zo spoedig mogelijk te helpen met uw klachten. Nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, komt u op de wachtlijst te staan.
Alle aanmeldingen worden in eerste instantie beoordeeld door ons aanmeldteam. Afhankelijk van de hulpvraag kan een verkorting van de aanmeldwachttijd plaatsvinden.
Zodra u wordt opgeroepen voor de eerste afspraak, worden alle verdere afspraken met u ingepland.

N.B. de zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en Menzis hebben met AmaCura voor het jaar 2017 in hun contracten vaste budgetafspraken voor het jaar 2017 gemaakt.
Door het grote aantal aanmeldingen van verzekerden bij Zilveren Kruis Achmea en Menzis is dit volledige budget voor het jaar 2017 inmiddels volledig verbruikt.
Omwille van deze reden kunnen wij tot 31 december 2017 geen nieuwe cliënten, die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea en Menzis , in zorg nemen.
Vanaf 1 januari 2018 zijn deze verzekerden van Zilveren Kruis Achmea en Menzis uiteraard weer welkom bij AmaCura.
Uiteraard kunt u wel steeds individuele toestemming vragen bij Zilveren Kruis Achmea en/of Menzis om wel nog voor 31 december 2017 in zorg te gaan bij AmaCura.

Onderaan vindt u een schema van de wachttijden. Wij hebben te maken met een aanmeldwachttijd en een behandelwachttijd.
Aanmeldwachttijd: het aantal werkdagen vanaf de aanmelding tot het eerste gesprek (intake).
Behandelwachttijd: het aantal werkdagen vanaf de intake tot het eerste behandelcontact.

Wachttijden

De wachttijd wordt aangegeven in werkdagen. Deze wachttijd kan beïnvloed worden door het tijdstip waarop alle gevraagde gegevens (waaronder beschikking, verwijsbrief, toestemmingsformulieren en/of vragenlijsten) aanwezig zijn. Deze wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen m.u.v. angst en depressie. Hiervoor geldt een wachttijd van gemiddeld 20 werkdagen.

De behandelingswachttijd kan oplopen, doordat er mogelijk na het intakegesprek een psychologisch onderzoekstraject gestart wordt. Indien een specifieke behandeling gewenst is, kan het voorkomen dat dit slechts door een aantal behandelaren kan worden gegeven. Hierdoor is het mogelijk dat u na de intake op een behandelwachtlijst geplaatst wordt. Dit zal de hulpverlener altijd met u bespreken.
(01 november 2017)

Afdeling Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Volwassenzorg 45 werkdagen 10 werkdagen