Voor kinderen en jongeren van ouders met Psychische en/ of Verslavingsproblematiek.

We hebben bij Amacura een preventief groepsaanbod voor kinderen ( 8-12 jaar) en voor jongeren (12-16 jaar) van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek .

Doelgroep
Deze groepen zijn bestemd voor kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waarvan bij tenminste één ouder door een deskundige een psychiatrisch ziektebeeld of verslavingsprobleem is geconstateerd of wordt vermoed.

Doel
Het verminderen van het risico dat kinderen van ouders met psychiatrische problemen zelf ernstige sociaal-emotionele problemen ontwikkelen.

Indicatie-criteria
Deelname is gewenst bij aanwezigheid van een aantal van de volgende criteria.

Het kind/jongere:

 • weet niet om te gaan met (negatieve) reacties uit de omgeving
 • heeft (last van) schuld- en schaamtegevoelens
 • heeft (te) sterke verantwoordelijkheidsgevoelens
 • wordt onvoldoende ondersteund door andere volwassenen en leeftijdgenoten
 • is bang voor erfelijke belasting
 • heeft moeite met het uiten van gevoelens
 • vraagt weinig uit zichzelf om aandacht, hulp of informatie

Contra-indicatie
De groep is niet geschikt voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen die belemmerend kunnen werken in de groep.

Methodiek, werkwijze, visie
In de groep wordt naar aanleiding van een thema gepraat, geoefend en gewerkt met spelvormen.

Programma
Gestructureerd programma gebaseerd op lotgenotencontact en psycho-educatie:

 • het bieden van herkenning en het duidelijk maken: ‘Je bent niet de enige!’
 • het bespreekbaar maken van de thuissituatie en de gevoelens daaromtrent
 • het stimuleren om leuke dingen voor jezelf te (blijven) doen, praten met anderen
 • het informeren over psychiatrische stoornissen.

Opbouw groep

 • Open/gesloten: gesloten
 • Start: voorjaar en najaar
 • Aantal bijeenkomsten: 8

Aantal deelnemers: 4 tot 8