Deze training is bedoeld voor 4-11 jarigen met sociaal incompetent gedrag (sociaal angstige kinderen, sociaal agressieve kinderen en kinderen met autisme spectrum stoornis). Het doel van de training is het verwerven van meer sociaal inzicht en begrip.

De training bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten met oefeningen in de groep en thuis. Vooraf, halverwege en na afloop van de training is er een gesprek met de ouders.

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

  • Inzicht in gedachten en gevoelens van anderen
  • Omgaan met emoties
  • Voorstellingsvermogen
  • Imitatie
  • Inzicht oorzaak-gevolg