Als je tussen de 18 en 25 jaar bent en problemen hebt in contacten met leeftijdsgenoten of je ouders dan kan deze groep iets voor jou betekenen.

Wie kan er deelnemen?
Voor deelname aan de jongvolwassenengroep dient u ingeschreven te zijn als client bij Amacura en heeft u een individuele hulpverlener (hoofdbehandelaar). Uw hulpverlener verwijst u voor deelname naar de groep.

De jongvolwassenengroep is bedoeld voor mensen die:

 • problemen hebben met hun zelfvertrouwen
 • problemen als gevolg van pestgedrag door anderen
 • niet happy zijn
 • niet weten hoe te handelen in sociale situaties
 • problemen ondervinden als gevolg van de scheiding
 • zoekend zijn naar zichzelf
 • zoekend naar hun sexuele identiteit
 • problemen hebben met school – of beroepskeuze

Werkwijze
De groep wordt vooraf gevormd, het is een gesloten groep met als motto: zoveel inzicht als mogelijk is en zoveel structuur als nodig is.

Er worden 12 bijeenkomsten gepland bij voorkeur wekelijks met uitzondering van vakanties of na overleg met de individuele groepsleden.

Bij aanvang van de groep wordt gestart met een rondje hoe iedereen erbij zit, hieruit wordt door de therapeuten een thema gedestilleerd waarover in groepsverband wordt gesproken. In sommige situaties wordt er gebruik gemaakt van therapeutische oefeningen (de lege stoel, rollenspel).

Bescherming van privacy en groepsregels
Binnen de gespreksgroep wordt je de mogelijkheid geboden om open over je ervaringen en problemen te praten. Wij verwachten dan ook van de groepsleden dat persoonlijke zaken binnen de beslotenheid van de groep wordt gehouden. De groepstherapeuten gaan ervan uit dat de groepsleden zich hieraan houden en persoonlijke uitingen als vertrouwelijke informatie respecteert.

Enkele groepsregels:

 • Buiten de groep geen contact hebben met elkaar
 • Agressie wordt niet gedoogd, voel je woede opkomen dan kun je de ruimte verlaten en later terugkeren
 • Informatie uit de groep mag niet buiten de groep komen.