In de afgelopen periode heeft de Jongerencliëntenraad Westelijke Mijnstreek (JCR) een onderzoek gehouden naar het meten van cliënttevredenheid bij meerdere aanbieders van jeugdhulp in de regio. Er is een analyse gemaakt van de wijze waarop er gemeten wordt (het proces) en wat er wordt gevraagd (de inhoud). Ook AmaCura heeft hieraan uiteraard deelgenomen door het invullen van een (online) vragenlijst en het toesturen van de door AmaCura  gehanteerde vragenlijst(en). 

De JCR heeft de resultaten van het onderzoek naar cliënttevredenheid verwerkt in een rapport en voorgelegd aan een cliëntenpanel, bestaande uit zorgvragers en een pleegouder. Hieruit zijn verschillende adviezen en ideeën voortgekomen.

Het rapport kunt u hier downloaden.