Vanaf heden kan er worden aangemeld voor Kinderen uit de Knel. De intakefase zal plaatsvinden in de zomerperiode tot en met september 2018. De groepsbijeenkomsten starten in oktober, mits voldoende deelnemende ouderparen. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar ons trainingsaanbod.

Dit kunt u op de website terugvinden onder Cliënten/Kind & Jeugd/trainingsaanbod.

Artikel Kinderen uit de Knel