Vanaf eind januari/begin februari 2024 heeft AmaCura haar activiteiten beëindigt in Tilburg. In overleg met de gemeente hebben we er zorg voor gedragen dat alle patiëntendossiers op een goede manier zijn afgesloten dan wel doorverwezen naar een andere GGZ-instelling.