AmaCura is een instelling voor specialistische kind- en jeugd GGZ.

Kinderen, ouders, scholen en andere samenwerkingspartners waarderen het kleinschalige, persoonlijke karakter van de zorg bij AmaCura.

Wij hebben een brede expertise op het gebied van onderzoek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, autisme) en angst- en stemmingsklachten. Ook hebben we veel ervaring in onderzoek en behandeling bij identiteitsproblemen, zoals een negatief zelfbeeld en bij trauma-gerelateerde klachten.


Bij AmaCura Tilburg werken 11 hulpverleners: psychiaters, GZ-psychologen, orthopedagoog generalist, psychologen/orthopedagogen en vaktherapeuten, zoals een beeldend therapeut, systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut. Ons behandelaanbod bestaat uit o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR-behandeling, farmacotherapie en ouderbegeleiding.
Samenwerking met de omgeving van het kind/jongere is een belangrijk deel van onze behandeling. AmaCura heeft geen crisisdienst.

Wij realiseren ons dat het voor ouders en kinderen een grote stap kan zijn om hulpverlening in te schakelen bij psychische problemen. Als die stap eenmaal is gezet, is het fijn om snel in contact te komen met een hulpverlener. Wij zorgen er daarom voor dat iedereen binnen 5 dagen een telefonisch aanmeld-gesprek heeft met een hulpverlener van AmaCura. Ook voor toegangsprofessionals staan onze hulpverleners klaar om te overleggen over bv. een verwijzing. De actuele wachttijd na de telefonische aanmelding, is te vinden op onze website. Bij AmaCura in Tilburg vindt geen GGZ-behandeling bij volwassenen plaats.