AmaCura Tilburg is een instelling voor specialistische kind- en jeugd GGZ. We bieden een brede expertise op het gebied van onderzoek en behandelingen, waarbij samenwerking met de omgeving van het kind een belangrijk onderdeel is van onze behandeling.

Wij realiseren ons dat het voor ouders en kinderen een grote stap kan zijn om hulpverlening in te schakelen bij psychische problemen. Als die stap eenmaal is gezet, is het fijn om snel in contact te komen met een hulpverlener. Wij zorgen er daarom voor dat iedereen binnen 5 dagen een telefonisch aanmeld-gesprek heeft met een hulpverlener van AmaCura. Ook voor toegangsprofessionals staan onze hulpverleners klaar om te overleggen over bv. een verwijzing.

Bij AmaCura in Tilburg vindt geen GGZ-behandeling bij volwassenen plaats en wij hebben geen crisisdienst.

Aanbod

 • Psychodiagnostiek (intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheid/belevingsonderzoek, psychiatrisch onderzoek, spelobservaties, schoolobservaties, systeemonderzoek)
 • Individuele therapie (cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, oplossingsgerichte therapie, ACT, etc).
 • Vaktherapie (beeldend, PMT)
 • Psycho-educatie (voor cliënt, systeem, ouders en derden)
 • Farmacotherapie (medicatie)
 • Traumabehandeling (EMDR) door VEN geaccrediteerde behandelaars, incl EMDR Europe Practitioner
 • Ouderondersteuning in de vorm van individuele gesprekken, systeemtherapie of cursussen in groepsverband
 • Advisering aan school in de vorm van handelingsadviezen
 • Groepsaanbod, in ontwikkeling

Indicaties

 • Ontwikkelingsstoornissen (bv. ADHD, autisme)
 • Angst- en dwangklachten
 • Stemmingsklachten
 • Identiteitsproblemen (bv. onzekerheid, negatief zelfbeeld)
 • Traumagerelateerde klachten

Contra-indicaties

 • Grote crisis gevoeligheid (bv. acute suïcidaliteit, psychoses)
 • Verstandelijke ontwikkelingsstoornis
 • Persoonlijkheidsstoornis
 • Forse systeem problematiek (bijv. vechtscheiding)
 • Volledige schooluitval

Vanaf 01-01-2023 heeft AmaCura nog uitsluitend met de gemeente Tilburg een contract voor het aanbieden van zorg (GGZ) in het kader van de jeugdhulp.

Dit betekent dat aanmeldingen vanuit de gemeenten in de regio Hart van Brabant, niet zijnde Tilburg, helaas niet meer door AmaCura in behandeling genomen kunnen worden.

Voor de inwoners en jeugdigen in de gemeente Tilburg kunnen wij ons behandelaanbod ongewijzigd blijven voortzetten.

Contact

AmaCura Jeugd GGZ
Gezondheidscentrum Forum
Ketelhavenplein 246
5045 NE Tilburg
Telefoonnummer 046-4231250