AmaCura/Amalexis/AmaCare achten het belangrijk dat cliënten – ook ú – meedenken over de zorg die wij bieden. Op die manier kan getoetst worden of onze hulpverlening nog optimaal aansluit op de behoeften van de cliënt. De raad staat altijd open voor ideeën en suggesties van cliënten. Uiteraard bent u altijd welkom om een vergadering van de raad bij te wonen.

Waarom een cliëntenraad

 • omdat het belangrijk is dat cliënten meedenken over het verloop van de zorg die AmaCura/Amalexis/AmaCare biedt
 • zodat cliënten anoniem een onafhankelijke instantie kunnen benaderen met suggesties en problemen die voor verbetering vatbaar zijn

Voor wie is de cliëntenraad

 • Voor alle cliënten en ouders/verzorgers van cliënten

Wat doet de cliëntenraad

 • klankbord voor cliënten van AmaCura/Amalexis/AmaCare
 • adviseren van de directie van AmaCura/Amalexis/AmaCare over onderwerpen die door de cliënten zijn aangedragen en dus van belang zijn
 • behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten
 • bewaken van de gang van zaken rondom de zorg
 • volgen van de regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
 • contact onderhouden met andere cliëntenraden en belangenorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg

Wat heeft de cliëntenraad de cliënt te bieden

 • Inspraak: de cliënten kunnen contact opnemen met de cliëntenraad om wensen c.q. verbeteringen kenbaar te maken.
 • Informatie over:
  • de activiteiten van de cliëntenraad
  • klachtenbehandeling
  • rechten en plichten van de cliënt
  • het beleid van AmaCura/Amalexis/AmaCare
  • regionale en landelijke cliëntenbelangenorganisaties

Kunt u zelf iets betekenen voor de cliëntenraad
En of u dat kunt

 • als geen ander weet u welke zorg nodig is, waar de valkuilen zitten, wat verbeterd kan worden
 • de raad kan altijd ideeën en suggesties van cliënten gebruiken
 • door mee te denken en mee te praten helpt u anderen en uzelf
 • mocht u interesse hebben in de cliëntenraad kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@clientenraadamacura.nl Wij nemen dan contact met u op.

Wie zitten in de cliëntenraad
Circa vijf cliënten van AmaCura/Amalexis/AmaCare afkomstig uit het verzorgingsgebied en met verschillende GGZ- achtergronden. Een aantal van hen zijn ex-cliënten of gerelateerd aan ex-cliënten.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken.
Door een e-mail te sturen naar info@clientenraadamacura.nl