AmaCura beschikt over een klachtenreglement. U kunt hiervan gebruik maken als u niet geheel tevreden bent over de hulpverlening of hulpverlener.

Klachtenregeling Amacura