Amacura beschermt uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Hierin staat beschreven hoe uw privacy bij Amacura volgens de Europese richtlijnen gewaarborgd is.

Alle medewerkers van AmaCura zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat uw privacy nadrukkelijk bewaakt en gewaarborgd wordt. Van het hulpverleningsproces legt de hulpverlener een dossier aan. Ook dit dossier valt onder de geheimhoudingsplicht, net als de indicatiestelling en behandelovereenkomst. Indien niet bij uw behandeling betrokken artsen/specialisten informatie wensen, kan dit alleen met uw schriftelijke toestemming.

Privacy reglement Amacura