AmaCura beschikt over tal van ervaren professionals, zoals:

 • Psychiaters
 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Neuropsychiaters
 • Kinder- en Jeugdpsychiaters
 • Algemene artsen
 • Psychotherapeuten
 • Orthopedagogen
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • Psychodiagnostisch medewerker
 • Psychiatrisch Intensief Thuiszorgverpleegkundige

Vanaf het intakegesprek werkt uw behandelend professional -indien noodzakelijk- met meerdere bij uw behandeling betrokken professional nauw samen. Onderlinge informatie-uitwisseling en evaluatie tijdens het wekelijkse voortgangsoverleg garanderen een éénduidige visie en heldere advisering tijdens uw behandeling.

Hulpverlening door overige bij AmaCura werkzame personen geschiedt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van professionals met een BIG-registratie.