Onze afdeling Volwassenenzorg bestaat uit verschillende disciplines: psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, GZ-psychologen en psychotherapeuten. Daarmee beschikken wij over verscheidene individuele en groepsgerichte behandelingsvormen (diverse vormen van psychotherapie, farmacotherapie en steunende & structurerende begeleiding).

Voor aanmelding heeft u een verwijzing van een (huis)arts nodig. U dient deze aan ons toe te sturen. Zodra wij deze ontvangen hebben, nemen wij contact op met u voor de aanmelding.

Hierbij worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd. Vriendelijk verzoek om uw BSN en uw polisnummer van de ziektekostenverzekeraar bij de telefonische aanmelding bij de hand te houden.

De secretaresse zal voor u een telefonische afspraak maken met een van onze hulpverleners. Het telefonische contact met een hulpverlener (pre-intake) zal ongeveer 20 minuten duren. De hulpverlener zal kort de problemen verkennen. Vervolgens zal deze aangeven of zorg vanuit AmaCura geboden kan worden of welke zorg meer aangewezen lijkt.

Daarna ontvangt u van ons een aanmeldbrief met een behandelovereenkomst die u na ondertekening aan ons moet terug sturen. Als wij deze ontvangen hebben, plaatsen wij u op de wachtlijst. Na toewijzing van een hulpverlener volgt een uitnodiging voor een eerste afspraak, het intakegesprek. Deze afspraak wordt na telefonisch overleg ook schriftelijk aan u bevestigd.

Voorafgaande aan de 1e afspraak ontvangt u van ons op het door u aangegeven emailadres een digitale meetlijst. In deze meetlijst worden u een aantal vragen voorgelegd die de hulpverlener alvast een goed beeld kunnen geven van uw functioneren en uw welbevinden. Nadat u de lijst compleet heeft ingevuld, wordt deze digitaal ingelezen in uw patiëntendossier.

Geestelijke Gezondheidszorg is opgenomen in de basisverzekering. Iedereen die in Nederland woont, valt onder de verplichte basisverzekering en kan hier aanspraak op maken. Behandeling door een AmaCura-professional is alleen mogelijk wanneer u beschikt over een door uw verwijzer (meestal uw huisarts) verstrekte verwijskaart. Daarnaast stellen verzekeraars de eis dat u in het bezit bent van een geldige ID-kaart.

Zonder één van deze twee voorwaarden kan uw verzoek tot behandeling niet geaccepteerd worden.

AmaCura declareert de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar.

Eigen risico 
U dient rekening te houden met een minimaal wettelijk eigen risico van € 385,- (per 01-01-2024) eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico.
Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.