AmaCura is een GGZ instelling zonder crisisdienst, noch andere opvang voor crisisgevoelige problematiek. Wij vinden dan ook dat wij onvoldoende zorg kunnen bieden voor mensen die vaak in een crisis komen.
Wij kiezen er voor om in deze gevallen de patient door te verwijzen naar bijvoorbeeld Zuyderland GGZ (Westelijke Mijnstreek) of de Mondriaan Zorggroep (regio Heerlen en Maastricht).
Deze instellingen beschikken over een regionale crisisdienst, 7 x 24 uur. De beschikbare medewerkers die in deze crisisdienst werkzaam zijn, kunnen indien nodig ook een eventueel huisbezoek plannen.

Een patient die reeds in behandeling is bij AmaCura kan contact zoeken met zijn/haar hulpverlener of diens vervanger, om te bespreken wat te doen bij een ontstane crisissituatie.
Dit kan alleen tijdens kantooruren, daarbuiten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.