Onze hulpverlening volgt het principe van ‘stepped care’: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Zodoende kunnen wij optimaal inspringen op uw klachten , hulpvraag en verwachtingen. In de keuze van de behandelingen wordt rekening gehouden met actuele wetenschapelijk en klinisch effectief gebleken therapieën (‘evidence-based therapy’).

AmaCura heeft een breed scala aan behandelingen in huis voor zowel kinderen en jeugdigen als voor volwassenen. Multidisciplinaire diagnostiek tijdens de intakefase, als ook psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek op indicatie zijn beschikbaar voor alle doelgroepen.
Therapieën betreffen cognitieve gedragstherapie, verschillende vormen van psychotherapie, sociaal-psychiatrische hulpverlening en trainingen.

Onder de kopjes ‘Behandeling volwassenen en behandeling kinderen‘ kunt u meer in detail lezen over de beschikbare behandelingen.