AmaCura streeft ernaar u zo spoedig mogelijk te helpen met uw klachten. Nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, komt u op de wachtlijst te staan.

Er geldt een cliëntenstop voor onbepaalde tijd voor Menzis en Zilveren Kruis Achmea verzekerden .
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat AmaCura de afgelopen jaren de vele toegestroomde cliënten, verzekerd bij Menzis en Zilveren Kruis Achmea,  wel steeds behandeld heeft, terwijl beide zorgverzekeraars op hun beurt – althans naar de opvatting van AmaCura – de financiële verantwoordelijkheid hiervoor jegens onze instelling niet volledig hebben willen nemen.
Reden waarom de directie van AmaCura geen andere mogelijkheid rest dan dit jammerlijke besluit te nemen.

Alle aanmeldingen worden in eerste instantie beoordeeld door ons aanmeldteam. Afhankelijk van de hulpvraag kan een verkorting van de aanmeldwachttijd plaatsvinden.
Zodra u wordt opgeroepen voor de eerste afspraak, worden alle verdere afspraken met u ingepland.

Onderaan vindt u een schema van de wachttijden. Wij hebben te maken met een aanmeldwachttijd en een behandelwachttijd.
Aanmeldwachttijd: het aantal werkdagen vanaf de aanmelding tot het eerste gesprek (intake).
Behandelwachttijd: het aantal werkdagen vanaf de intake tot het eerste behandelcontact.

Wachttijden (tevens prospectieve wachttijden)

De wachttijd wordt aangegeven in werkdagen. Deze wachttijd kan beïnvloed worden door het tijdstip waarop alle gevraagde gegevens (waaronder beschikking, verwijsbrief, toestemmingsformulieren en/of vragenlijsten) aanwezig zijn. Deze wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen m.u.v. angst en depressie. Hiervoor geldt een wachttijd van gemiddeld 20 werkdagen.

De behandelingswachttijd kan oplopen, doordat er mogelijk na het intakegesprek een psychologisch onderzoekstraject gestart wordt. Indien een specifieke behandeling gewenst is, kan het voorkomen dat dit slechts door een aantal behandelaren kan worden gegeven. Hierdoor is het mogelijk dat u na de intake op een behandelwachtlijst geplaatst wordt. Dit zal de hulpverlener altijd met u bespreken.
(1 september 2019)

Afdeling Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Volwassenzorg 60 werkdagen 10 werkdagen