Tijdens het eerste gesprek (intake) maakt u kennis met de aan u toegewezen hulpverlener. Het toewijzen van de juiste hulpverlener wordt bepaald a.d.h.v. de globale klachtenomschrijving. De hulpverlener inventariseert uw klacht(en) en geeft een eerste indicatie of u bij AmaCura aan het juiste adres bent. Bovendien krijgt u informatie over de werkwijze, onderlinge samenwerking, dossierbeheer, dossierinzage en eventuele behandelingskosten. U krijgt uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen of meer specifieke informatie te krijgen over uw situatie.

Tijdig afmelden voor afspraak
Een afspraak met uw hulpverlener dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 80 in rekening brengen dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij u kunt aantonen aan ons dat deze te late afmelding te wijten is aan overmacht.

Stroomdiagram ‘Van aanmelding tot afsluiting’
Voor zowel kinderen en jeugdigen als voor volwassenen zijn de volgende stappen relevant:

  1. Aanmelding (telefonisch)
  2. Eerste gesprek, indien nodig gevolgd door tweede gesprek (intake)
  3. Bespreking intake met collegae (multidisciplinair)
  4. Adviesgesprek (bespreken voorgestelde behandelplan)
  5. Start behandeling/verwijzing naar andere hulpverlener indien nodig
  6. Tussentijdse periodieke evaluatie (effect, tevredenheid,verbeterpunten)
  7. Afsluiting behandeling en eindevaluatie
  8. Optioneel: follow-up gesprek(ken)

Psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek kan onderdeel zijn van het voorgestelde behandelplan. In dat geval zal na het adviesgesprek (stap 4) eerst onderzoek plaatsvinden, alvoren behandeling (stap 5) zal starten.

Vooraf gaande aan het eerste gesprek ontvangt u van ons een digitale meetlijst (zie aanmelding).

Als onderdeel van het afsluiten van het behandeltraject ontvangt u van ons opnieuw een digitale meetlijst en een tevredenheidsonderzoek (zie enquete).

Stroomdiagram