Binnen AmaCura is het ook mogelijk je aan te melden wanneer je tussen de 18 en 25 jaar bent en tegen problemen aanloopt.
Hieronder volgt er een overzicht van de stoornissen waar Amacura hulp bij kan bieden d.m.v. individuele contacten, psychotherapeutische contacten of een groepsbehandeling.

 • Angst- en paniekklachten
 • Dwangstoornissen
 • Autisme spectrum stoornissen/ Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen/PDD-NOS/Asperger
 • Eetstoornissen
 • ADHD, ODD en overige gedragsstoornissen
 • Gilles de la Tourette
 • Hechtingsstoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Depressies
 • Assertiviteitsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Problemen in het maken van (school/studie) keuzes

Daarnaast is het ook mogelijk om in groepsverband deel te nemen aan een training. In deze training is aandacht voor het individuele ontwikkelingsproces waarbij de groep als peer dient.
Voor een uitgebreider uitleg over de groep verwijzen wij naar de link groepen/groepsaanbod binnen AmaCura. Daar staat bij de Jong –volwassenengroep uitleg over de werkwijze.