Na het eerste gesprek (intake) wordt met de ouders besproken of er meteen gestart kan worden met een behandeling of nog verder onderzoek nodig is.

Dit onderzoek kan bestaan uit:

 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheids/belevingsonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Orthodidactisch onderzoek
 • Kinderpsychiatrisch onderzoek
 • Spelobservatie
 • Schoolobservatie
 • Het invullen van vragenlijsten

Na de onderzoeken volgt een adviesgesprek met de ouders en evt. het kind/de jeugdige waarin de resultaten van het onderzoek en een evt. behandelaanbod wordt besproken.

Tijdig afmelden voor afspraak
Een afspraak met uw hulpverlener dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 80 in rekening brengen dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij u kunt aantonen aan ons dat deze te late afmelding te wijten is aan overmacht.

AmaCura heeft de volgende vormen van behandeling voor kinderen/jeugdigen:

 • Individuele behandeling van kinderen (cognitieve gedragstherapie, speltherapie, psycho-educatie, ondersteunende gesprekken, EMDR, rouwverwerking)
 • Begeleiding van ouders in de vorm van individuele gesprekken of cursussen in groepsverband rond bepaalde thema’s (autisme, ADHD, angsten, omgaan met boosheid)
 • Gezinstherapie
 • Advisering aan school in de vorm van handelingsadviezen en eventueel een gesprek samen met ouders
 • Groepsbegeleiding (zie toelichting trainingen)
 • Medicatie

Indien wenselijk wordt in overleg met de ouders contact opgenomen met andere behandelaars die betrokken zijn bij dit kind/jeugdige (zoals logopedisten, Jeugdzorg, ergotherapie, huisarts).

De behandeling kan dan op elkaar afgestemd worden.