In het (wettelijk verplicht) behandelplan wordt het doel van de behandeling omschreven en de therapeutische middelen vermeldt die in de behandeling zullen worden toegepast. Ook wordt er een (voorlopige) tijdsduur vastgesteld.

Tijdens de behandeling zelf speelt informatievoorziening over en weer een cruciale rol. Wanneer u goed geinformeerd bent zult u ook beter gemotiveerd zijn om te werken aan de oplossing van het probleem.

Bij de behandeling van kinderen/jeugdigen zijn de ouders altijd betrokken, meestal in de vorm van regelmatige gesprekken.