Voor wie is het programma bedoeld?
‘Kinderen uit de Knel’ is een programma ontwikkeld door het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum. Het is bedoeld voor kinderen en ouders die klem zitten in echtscheidingsproblematiek. Dit zijn gezinnen waarbij de echtscheidingssituatie, ook na enige tijd,  gepaard blijft gaan met allerlei conflicten omtrent opvoeding, omgangsregeling en financiële kwesties. Niet zelden loopt dit door in juridische procedures. Bovendien blijft de strijd  meestal niet beperkt tot de scheidende ouders, maar breidt deze uit naar de mensen om de ouders heen, het netwerk. De kinderen zitten dan niet enkel klem tussen twee ouders die elk wat anders vertellen, maar tussen twee netwerken met elk hun overtuigingen. En dit verscheurt kinderen.
Doel van het programma is het creëren van een veilige omgeving voor de kinderen waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen… en daarvoor gaan de ouders aan het werk.

Hoe is het programma vorm gegeven?
Bij het programma worden maximaal 6 ouderparen tegelijkertijd in groep behandeld, gedurende 8 sessies die tweewekelijks worden georganiseerd. Ze worden hierin bijgestaan door 2 hulpverleners. Gelijktijdig loopt er een groep waar hun kinderen worden begeleid door twee hulpverleners en waar ze zich op een creatieve manier leren uiten over hoe de strijd tussen de ouders hen raakt.
Het traject kan starten nadat beide ouders zich hebben aangemeld, en er twee intakegesprekken hebben plaatsgevonden (het eerste zonder, het tweede mét kinderen). Na de intakefase is er een netwerkbijeenkomst, waarbij aan de ouders en hun netwerk informatie wordt gegeven over de achtergrond en de inhoud van het programma. Verderop wordt het netwerk op geregelde tijdstippen actief betrokken, meestal via huiswerkopdrachten voor de ouders.

Door wie wordt het programma gegeven?
Het team Kinderen uit de Knel bij AmaCura bestaat uit een kinderpsychiater, arts, orthopedagoog-generalist, beeldende therapeut, psychodynamisch kindertherapeuten,  systeemtherapeuten, GZ-psychologen en  psychologen.

Aanmelden?

Bij voldoende aanbod start de volgende groep in februari 2022 Aanmelden kan tot 18 januari 2022.
Aan deelname aan het programma zijn enkele voorwaarden verbonden:
-de ouders komen samen naar de intake
-de ouders  nemen samen deel aan het programma
-de ouders stoppen juridische procedures (zetten deze minstens op pauze)
Aanmelden kan via mailto:kinderenuitdeknel@amacura.nl of telefonisch 046-4231250.