Alle kinderen/jeugdigen die bij AmaCura in behandeling zijn worden regelmatig in een team van verschillende specialisten besproken.

In de regel zal de hulpverlener met wie u het eerste gesprek (intake) hebt gehad ook uw behandeling uitvoeren. Bij behandelingen die een specifieke deskundigheid vragen wordt uw kind/jeugdige doorverwezen naar een collega.

Als uw kind/jeugdige in aanmerking komt voor een groepstraining betekent dit in veel gevallen ook dat een collega deze training begeleidt.

Wanneer het noodzakelijk is om een beroep te doen op een specialisatie waarover AmaCura niet beschikt dan zal een externe hulpverlener bij de behandeling worden betrokken of verwijzing plaatsvinden.