Deze groep is bedoeld voor ouders van kinderen/jeugdigen waarbij ADHD of ADD werd vastgesteld of veel kenmerken van deze stoornis aanwezig zijn.
Het doel is om informatie te geven over wat ADHD of ADD is en welke gevolgen dit kan heben voor de ruime omgeving van deze kinderen/jeugdigen.
Er vindt een uitwisseling plaats over de aanpak hiervan en de persoonlijke ervaringen met deze problemen.
De groep bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur en 1 terugkombijeenkomst.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Kenmerken en oorzaken van ADHD of ADD (psycho-educatie)
  • Ouder-kind interactiepatronen
  • Broers en zussen van kinderen met ADHD of ADD
  • Negatieve regels
  • Positieve aandacht leren geven
  • Beloningssystemen
  • Opvoedingsregels en time-out
  • Medicatie
  • Mogelijkheden voor ondersteuning in de thuissituatie en school