Deze groep is bedoeld voor ouders van kinderen/jeugdigen waarbij een vorm van autisme spectrumstoornis is vastgesteld of veel kenmerken van deze stoornis worden gezien.
Het doel is om informatie te geven over de kenmerken van autisme en de gevolgen die dit heeft voor de aanpak in de opvoeding en op school.
Ook vindt er uitwisseling plaats tussen ouders onderling over hun ervaringen en de aanpak van hun eigen kind.
Door inlevingsoefeningen krijgen ouders meer inzicht in de andere manier van betekenisverlening van hun kind.
De groep bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Kenmerken van autisme
  • Vormen van autisme
  • Andere betekenisverlening
  • Andere prikkelverwerking
  • Communicatie, interactie en verbeelding
  • Gevolgen voor gedrag
  • Aanpak in de opvoeding
  • Omgaan met moeilijke situaties/gedrag
  • Mogelijkheden voor ondersteuning in de thuissituatie en school