Psychomotorische therapie kan worden ingezet bij emotionele en sociale- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Psychomotorische is een ervaringsgerichte therapie die gebruik maakt van bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte oefeningen. De psychomotorisch therapeut helpt de kinderen en jongeren om van deze ervaringen te leren en thuis of op school te gebruiken. De therapievorm kan individueel gegeven worden en in een groep. Thema’s waaraan gewerkt kan worden:
• Reguleren van aandacht, gedrag en emoties
• Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.
• Lichaamsbeleving en lichaamswaardering
• Bevorderen van sociale vaardigheden en verminderen van sociale angst
• Omgaan met stressvolle levensgebeurtenissen

Voor wie is de groep bedoeld?
Voor kinderen van 7 á 8 jaar tot ±12 jaar (basisschool leeftijd), welke behoefte hebben om aan specifieke doelen te werken in een groep met leeftijdgenoten en bij wie (veel) praten niet de best passende methode is. Om te kunnen profiteren van de groep, is het wel belangrijk dat een kind zelf open staat om iets te willen veranderen/leren en ook in een groep kan functioneren. Daarnaast is het noodzakelijk dat er thuis de vrijheid is om aangeleerde handvatten toe te passen.

Hoe is de groep vormgegeven?
De groep bestaat uit beweegtherapie, hetgeen inhoudt dat aan de specifieke doelen wordt gewerkt middels oefeningen waarin veel wordt bewogen. Hierdoor gaan kinderen eerder dingen ervaren en voelen, dan er slechts over te praten. Uiteraard worden zaken wel (na)besproken, zodat kinderen steeds meer bewust worden en nadenken over hetgeen ze hebben gedaan en wat er is gebeurd.
In de groep worden zowel opdrachten/oefeningen met de hele groep gedaan (dit gaat vaak over algemene thema’s), alswel opdrachten op individueel niveau of in duo’s/trio’s, welke specifiek zijn afgestemd op de individuele doelen van kinderen zelf. Dit betekent dat geen enkele groep precies dezelfde oefeningen zal hebben.
Voorafgaand aan de start van de groep, vindt met kinderen en ouder(s)/verzorger(s) een kennismakingsgesprek plaats, waarin de specifieke individuele doelen worden besproken. Na afloop van de groep zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met ouder(s)/verzorger(s) waarbij ook de hoofdbehandelaar aansluit.

Wat komt aan bod?
Hoewel er voor ieder kind specifieke en unieke doelen zullen zijn, zijn terugkerende (algemene) thema’s onder andere: Bewustwording en herkenning van eigen (oplopende) emoties en het reguleren hiervan, grenzen van jezelf en anderen (her)kennen, eigen grenzen aangeven en (sociale) weerbaarheid, samenwerken met anderen, vergroten van zelfvertrouwen en ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, beter kunnen relativeren van mislukken en hier beter mee omgaan.

Praktische informatie
De groep bestaat uit 10 bijeenkomsten van 60 minuten en vindt wekelijks plaats (uitgezonderd in de vakantieperiodes) in een nabijgelegen gymzaal in Geleen. De groep bestaat uit 8 tot 12 kinderen en wordt gegeven door twee therapeuten (en mogelijk een stagiair(e)).