• Voor wie is de therapie bedoeld?
  Voor kinderen en jongeren van 5 à 6 jaar (groep 3) tot 18 jaar met een verscheidenheid aan moeilijkheden of zorgen, ook met een verscheidenheid aan kwaliteiten en krachten. Zo zijn er kinderen en jongeren die moeilijk vrienden maken, zich onzeker voelen of faalangstig zijn, neerslachtig zijn, sombere gedachtes hebben, zich snel boos voelen, zoekend zijn naar wie ze zijn en waar ze voor staan, moeite hebben met het verwerken van ingrijpende levenservaringen, … . Deze kinderen en jongeren kunnen samen een groep vormen.
 • Wat willen we bereiken?
  Kinderen en jongeren maken deel uit van een groep leeftijdsgenoten, samen vormen ze een therapeutische ervaringsgroep. We werken voornamelijk met wat er ‘hier en nu’ in de groep gebeurd. We laten kinderen ervaren, om ze van daaruit meer zicht te geven, meer voeling te laten krijgen met wie ze zijn en wat ze kunnen. We spreken kinderen en jongeren aan op hun krachten, datgene waar ze goed in zijn. Vanuit hun kwaliteiten en krachten worden de kinderen en jongeren ondersteund en gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. De therapeutische ervaringsgroep gaat erover om vanuit een positief gevoel over jezelf verder te kunnen groeien.
 • Wat komt aan bod?
  De therapeuten stemmen af op de kinderen en jongeren die deel uitmaken van de groep en werken met datgene wat zich in de groep voordoet. Thema’s zijn onder andere: ontspannen en succes ervaren, sociale relaties aangaan, vertrouwen en communiceren, grenzen en posities, gevoelens en denken over de gevoelens en gedachten van een ander, jezelf leren kennen in wat je denkt, voelt en goed kan, … .
  We streven ernaar om niet enkel met elkaar te praten. Er wordt ook gewerkt met beweegopdrachten en creatieve opdrachten. De werkvormen worden afgestemd op de interesses en leeftijd van de kinderen en jongeren.
  Ouders worden nauw betrokken bij de groep. Er wordt regelmatig geëvalueerd en ouders worden meerdere keren uitgenodigd om deel te nemen aan sessies.

Praktische informatie:

 • Hoe vaak ?
  Elke week komen de kinderen en jongeren bij elkaar in een sessie van 60 minuten, met uitzondering van vakantieperiodes.
 • Hoe lang ?
  De groep start in september en loopt tot en met mei/juni.
  Later instromen kan in principe niet.
  Groepsgrootte
  6 à 7 kinderen of jongeren worden begeleid door 2 therapeuten