De ADHD vaardigheidstraining is bedoeld voor volwassenen met een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit. In deze training leert u strategieën en vaardigheden aan teneinde beter met de ADHD kenmerken om te kunnen gaan. Belangrijk is dat u tijdens deelname aan de groep de ruimte en tijd krijgt doelen te bedenken en deze vervolgens in uw privé omgeving tracht te behalen. Om ook op langere termijn profijt te hebben van al uw inspanningen om ADHD onder controle te krijgen, moet u eerst vaststellen welke veranderingen u in uw leven wilt aanbrengen. De training voorziet in een stapsgewijze behandeling van relevante thema’s, die elke deelnemer vertaalt in concrete persoonlijke doelen en die tijdens de bijeenkomsten worden geëvalueerd.

 

Doelen

• Leren effectiever te organiseren en te plannen

• Aanleren van strategieën om één ding tegelijk te doen en afleidbaarheid te verminderen

• Omgaan met geld en administratie

• Uitstelgedrag hanteren

• Leren uw communicatie te verbeteren

• De invloed van ADHD in relaties leren bespreken

 

De bijeenkomsten

De training wordt aangeboden als een cursus van acht wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst twee maanden na het einde van de training. De coaching wordt geleid door twee vaste hulpverleners met ervaring in de diagnostiek en behandeling van ADHD . Het aantal deelnemers is maximaal acht.

Elke bijeenkomst start met het bespreken van huiswerk en persoonlijke doelen waaraan gewerkt is. De hulpverleners geven uitleg over het thema van de bijeenkomst met voorbeelden, praktische tips en adviezen. Er is verder gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en vragen. De deelnemers formuleren hun doelen voor de daaropvolgende week. Bij het vaststellen van de doelen wordt erop gelet dat deze concreet, haalbaar en toetsbaar zijn. De bijeenkomsten vinden plaats bij AmaCura, Geleenbeeklaan 90 te Geleen.