Tijdens deze training leren deelnemers hoe ze om kunnen gaan met ADHD specifieke problemen met o.a. concentratie, plannen & organiseren, tijd inschatten, uitstelgedrag en emotionele gevolgen van ADHD gerelateerde problemen. De volgende thema’s komen/kunnen ter tafel komen: kennismaking en doelen stellen, planning en agendabeheer, organiseren van taken, oplossingsgerichte planning, administratie bijhouden, afleidbaarheid verminderen, ADHD en communicatie, terugval voorkomen en evaluatie.
De groep bestaat uit acht tot tien mensen (afhankelijk van de wachtlijst) en omvat acht bijeenkomsten. De groep begint en eindigt met dezelfde mensen (een gesloten groep).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor mensen met ADHD die last hebben van de gevolgen van ADHD in hun dagelijkse leven.