Assertiviteitstraining

Inhoud

Tijdens deze training leren deelnemers onder andere hoe ze op een assertieve manier kunnen reageren op de ander, een gesprek aan kunnen gaan en hun mening kunnen verduidelijken. Doel van deze werkvorm (groep) is dat, door middel van interactie en rollenspelen ter plekke, zij meer en meer vertrouwen krijgen in hun vaardigheid assertief te denken en te reageren.
De groep zal bestaan uit maximaal acht deelnemers en duurt acht weken (zes bijeenkomsten: eerste drie sessies iedere week, tweede drie sessies om-de-week). De groep begint en eindigt met dezelfde mensen (een gesloten groep).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het op een assertieve manier reageren op anderen, verzoeken doen aan anderen, hun mening uiten et cetera. Het kan gaan om mensen die, wat we noemen, ‘subassertief’ zijn, maar ook hen die juist relatief agressief reageren. Belangrijk is dat iemand verbaal voldoende bagage heeft: hij of zij moet in staat zijn na te denken over zijn of haar manier van denken en doen en kunnen reflecteren op diens effect op de wereld om zich heen.