Assertiviteitstraining

Inhoud
Tijdens deze training leren deelnemers hoe ze op een assertieve manier kunnen reageren op de ander, een gesprek aan kunnen gaan en hun mening kunnen verduidelijken. Doel van deze werkvorm (groep) is dat, door middel van interactie en rollenspelen ter plekke, zij meer en meer vertrouwen krijgen in hun vaardigheid assertief te denken en te reageren. Bespreken van wat men de daaropvolgende twee weken gaat oefenen is een essentieel onderdeel van een training als deze.
Belangrijk te weten is, dat het hier een training betreft en geen therapie: het doel is gedrag te veranderen, niet het onderliggende denken dat leidt tot het (on)gewenste gedrag. Dit laatste doe je in (individuele of groeps)therapie. Dit betekent, dat het thema ‘(sub)assertiviteit’ relatief los staat van andere problematiek: wanneer het teveel een uiting is van onderliggende problematiek, dan zal de training niet kunnen werken: het is dan ‘dweilen met de kraan open’.
De groep zal bestaan uit maximaal acht deelnemers en duurt tien weken (zes bijeenkomsten, om de week, van anderhalf uur). De groep begint en eindigt met dezelfde mensen (een gesloten groep).

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het op een assertieve manier reageren op anderen, verzoeken doen aan anderen, hun mening uiten et cetera. Het kan gaan om mensen die, wat we noemen, ‘subassertief’ zijn, maar ook hen die juist relatief agressief reageren. Belangrijk is, dat iemand verbaal voldoende bagage heeft: hij of zij moet in staat zijn na te denken over zijn respectievelijk haar manier van doen en kunnen reflecteren op zijn/haar effect op de wereld om zich heen.

Spelregels
1. Alles wat we bespreken tijdens de bijeenkomsten, blijft in de groep. Zodoende kunnen we de vertrouwelijkheid en daarmee de veiligheid in de groep optimaal houden. Deze veiligheid is essentieel om persoonlijke onderwerpen te durven bespreken.
2. Aanwezigheid is niet honderd procent te garanderen (immers, iedereen kan bijvoorbeeld ziek worden), maar wel goed te benaderen. Eén keer afwezig kan gebeuren: laat het dan wel zo snel mogelijk van tevoren weten, zodat we niet voor verrassingen en vragen komen te staan. Vaker dan een keer afwezig is eigenlijk niet de bedoeling: zodoende mis je namelijk een derde of meer van niet alleen het lesmateriaal, maar vooral van de groepsinteracties. Mocht dit (onverhoopt) toch gebeuren, dan kunnen we bespreken of doorgaan nog zin heeft of niet.
3. Tijdens de bijeenkomsten verwachten we een actieve deelname van iedere aanwezige (inclusief de trainers!). Deze houding is in feite al een oefening in assertief denken en doen!