Autisme Spectrum Stoornissen

AmaCura biedt geen onderzoek en/of behandeling bij Autisme Spectrum Stoornissen (ASS).
In geval er sprake is van ASS en comorbide problematiek (denk aan stemmings- en angstproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen) kunnen wij met de hier aanwezige expertise de comorbide problematiek als focus van behandeling nemen, mits de ASS-problematiek niet teveel op de voorgrond staat.