Op basis van de conclusies tijdens het eerste gesprek (intake) wordt samen met u een (wettelijk verplicht) behandelplan opgesteld. Hierin wordt het doel van de behandeling omschreven en de therapeutische middelen vermeldt die in de behandeling zullen worden toegepast. Tijdens de behandeling speelt informatievoorziening een cruciale rol. Wanneer u goed geïnformeerd bent zult u ook beter gemotiveerd zijn om te werken aan de oplossing van uw probleem.

Tijdig afmelden voor afspraak
Een afspraak met uw hulpverlener dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 80 in rekening brengen dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij u kunt aantonen aan ons dat deze te late afmelding te wijten is aan overmacht.

AmaCura biedt de volgende hulpverlening:

  • Multidisciplinaire diagnostiek, indicatiestelling en advisering
  • Psychologisch en psychiatrisch onderzoek
  • Begeleiding en ondersteuning gericht op het vergroten van probleemoplossende vaardigheden
  • Systeeminterventies (relatie- en gezinstherapie)
  • Psychiatrische behandeling, waaronder medicamenteuze therapie, psychiatrische psychotherapie en psycho-educatie waarbij de patiënt geleerd wordt beter om te gaan met een psychiatrisch probleem
  • Psychotherapie gericht op veranderingsprocessen binnen het individu zoals cognitieve gedragstherapie, cliënt-centered therapie, psychodynamische therapie en eclectische psychotherapie
  • Interpersoonlijke therapie en dynamische psychotherapie
  • Assertiviteitstraining en sociale vaardigheidstraining. Deze vinden plaats in groepsverband.
  • Stemmingsstoornissen: op dit gebied werken wij nauw samen met gespecialiseerde specialisten, zoals de Stichting Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (Lithium Plus Werkgroep)
  • Adhd en autisme (spectrum stoornissen): Amacura is deelnemer aan het regionale platform adhd en aangesloten bij het Cass 18+ Platform