Deze groep is bedoeld voor (jong) volwassenen bij wie de diagnose AD(H)D gesteld is.

Na de diagnose AD(H)D is het van belang dat je weet wat dit inhoudt en hoe je er beter mee om kunt gaan. Daarnaast kan het prettig zijn om met anderen ervaringen uit te wisselen. De twee uitgangspunten van de introductiegroep  ADHD bij volwassenen zijn dan ook voorlichting en lotgenotencontact.

Deelnemers aan deze groep zijn cliënten die staan ingeschreven bij Amacura waarbij de diagnose AD(H)D gesteld is.

De introductiegroep bestaat uit 4  bijeenkomsten  van 2 uur Er zijn maximaal 8 deelnemers De groep wordt begeleid door twee hulpverleners.

De volgende thema’s komen aan bod:

• Wat is ADHD?  Symptomen,  klachten, erfelijkheid

• Medicatie bij ADHD

• Wat doet ADHD met je leven en zelfbeeld?

• Hoe nu verder?

 

Locatie Amacura , Geleenbeeklaan 90  Geleen