In de regel zal de professional met wie u het eerste gesprek (intake) heeft gehad ook uw behandeling uitvoeren. Afhankelijk van de problematiek kan in overleg met u besloten worden om andere AmaCura-professionals bij de behandeling te betrekken.

Wanneer het noodzakelijk is om een beroep te doen op een specialisatie waarover AmaCura niet beschikt dan zal een externe hulpverlener bij de behandeling worden betrokken of verwijzing plaatsvinden.