In de pré-therapiegroep krijgen de deelnemers de kans om in kleine groep (4 tot 6 deelnemers) kennis te maken met het schema therapeutische kader en om een eerste oriëntatie binnen dit veld te maken. De groep bestaat uit een zestal sessies, die synchroon lopen met de Minddistrict-module Schematherapie. Stapsgewijs leren de deelnemers hun eigen basisbehoeften, schema’s, modi, en overleef strategieën kennen en van daaruit ook beter begrijpen hoe hun klachten ontstaan zijn en in stand gehouden worden. Het programma is verder aangevuld met enkele ervaringsgerichte oefeningen, zodat deelnemers kunnen gaan experimenteren en aanvoelen of deze methode bij hen past en hen verder kan helpen in hun psychologisch proces. Na afloop van de groep wordt geëvalueerd met de deelnemers om te kijken hoe hij/ zij verder wil gaan met zijn behandeling en of doorstroming naar de schematherapie-groep gewenst is.