Voor wie:
Patiënten die een individueel traject schematherapie hebben doorlopen en/of deelgenomen hebben aan de reguliere schematherapiegroep kunnen – indien geïndiceerd – nog verder werken aan het vergroten van weerbaarheid en het leren omgaan met kwetsbaarheden in de “Vervolggroep Schematherapie en de Gezonde Volwassene”. De focus van deze groep ligt op het zoeken naar nieuwe zinvolle en betekenisvolle activiteiten en relaties. Verder wordt gewerkt aan het vergroten van welbevinden, veerkracht en positieve emoties. Dit alles is samen te pakken onder de noemer “Gezonde Volwassene”.

“De Gezonde Volwassene is die kant (modus) die weet wat je nodig hebt (aan emotionele basisbehoeften) en daar ook voor kan en mag kiezen. Een kant die gezond contact aangaat met anderen en ook oog heeft voor de gevoelige snaren en behoeften van anderen. De Gezonde Volwassene is ook de kant die snapt dat er soms andere kanten (schema’s en modi) opspelen, die gezonde keuzes lijken te dwarsbomen. Deze kanten zijn ontstaan doordat in je verleden onvoldoende in jouw basisbehoeften bent voorzien, waardoor je hebt geprobeerd je zo goed mogelijk aan (nare) omstandigheden aan te passen. Dit noemen we ook wel overlevingsstrategieën. In deze module ga je deze gewoontes benaderen, blootleggen en veranderen door training.”

Opzet:
10 bijeenkomsten van 2 uur, onder begeleiding van 2 schematherapeuten. Aantal deelnemers maximaal 8.
In deze module wordt gewerkt met een werkboek. Er worden therapeutische technieken gebruikt die hun basis hebben in zowel de schematherapie als de welbevindentherapie (positieve psychologie).