Amalexis acht het belangrijk dat cliënten – ook ú – meedenken over de zorg die wij bieden. Op die manier kan getoetst worden of onze hulpverlening nog optimaal aansluit op de behoeften van de cliënt. De raad staat altijd open voor ideeën en suggesties van cliënten. Uiteraard bent u altijd welkom om een vergadering van de raad bij te wonen. De clientenraad van Amalexis maakt deel uit van de instellingsbrede clientenraad AmaCura/Amalexis/AmaCare.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar AmaCura/ clientenraad AmaCura/Amalexis/AmaCare.

Hoe kunt u de clientenraad bereiken:

Door een e-mail te sturen aan info@clientenraadamacura.nl