Tevredenheidsonderzoek
Bij Amalexis staat de cliënt centraal. Het is voor ons dan ook belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u bij ons heeft ontvangen. Uw tevredenheid wordt na afronding van de behandeling geëvalueerd met behulp van de CQ index (Consumer Quality index) bij volwassenenzorg en kind/jeugd.

Met behulp van dit formulier geeft u uw mening over de gevolgde procedures, de bejegening, de deskundigheid en de effecten van de behandeling en/of begeleiding.
De uitkomst van dit onderzoek geeft ons een goede indruk van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Wij willen onszelf voortdurend blijven verbeteren en dat kan alleen met uw hulp.