Amacura/Amalexis beschermt uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Hierin staat beschreven hoe uw privacy bij Amacura/Amalexis volgens de Europese richtlijnen gewaarborgd is.

Alle medewerkers van AmaLexis zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat uw privacy nadrukkelijk bewaakt en gewaarborgd wordt. Van het hulpverleningsproces legt de hulpverlener een dossier aan. Ook dit dossier valt onder de geheimhoudingsplicht, net als de indicatiestelling en behandelovereenkomst. Indien niet bij uw behandeling be­trokken artsen/specialisten informatie wensen, kan dit alleen met uw schriftelijke toestem­ming.

Privacyreglement AmaCura