Amalexis richt zich op het optimaal benutten van de kwaliteiten van de cliënt, waarbij het wel­bevinden centraal staat. Ieder persoon is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden en beper­kingen. Amalexis is op zoek naar een aanpak die is afgestemd op het kind met zijn sterke en zwakke punten. Een gedragsgerichte benadering sluit hier het best bij aan.

Het is een (leer)taakgerichte benadering waarbij speciale instructie wordt gegeven, die is toegesne­den op de individuele begeleidingsbehoeften van de cliënt waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar sterke kanten. De gedragsgerichte benadering sluit tevens het beste aan op het huidige onderwijs waar men werkt volgens principes van remediëren, compenseren en dispenseren. Aangezien gestreefd wordt naar een goede afstemming met het onderwijs, past deze benadering het best bij Amalexis.

Geprotocolleerde Behandeling
Amalexis is aangesloten bij het NKD (Nederland Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Het Kwaliteitsinstituut is een onafhankelijk instituut dat erop toeziet dat professionele en kwalitatieve zorg geboden wordt voor ieder kind met ernstige lees- en spellingsproblemen.

AmaLexis biedt deze zorg met een team van gespecialiseerde dyslexiebehandelaars.

Indien uit onderzoek blijkt dat de diagnose ernstige (enkelvoudige) dyslexie gesteld kan worden heeft uw kind recht op behandeling in de vergoede zorg . U bent uiteraard vrij om zelf de  keuze te maken bij welk  behandelinstituut u de behandeling laat uitvoeren. Bij Amalexis bent u gegarandeerd van een nauwe samenwerking met school en ouders en behandelaar. Indien mogelijk wordt de behandeling  op school uitgevoerd.

Indien er een andere diagnose gesteld is of er zijn aanwijzingen voor gedrags- of sociaal-emotionele problemen (bijv. ADHD, ASS, faalangst) dan beoordelen onze psychiaters en  GZ-psychologen wat de invloed van het probleem op diagnostiek en behandeling is.

Wanneer deze problemen (zg. co-morbiditeit) een substantiële invloed hebben op de behandeling, wordt eerst deze co-morbide stoornis behandeld. Als de stoornis ‘onder controle’ is, komt het kind in aanmerking voor vergoede dyslexie diagnostiek en behandeling.

Bij leerlingen met dyslexie èn GGZ-problematiek (die niet ‘onder controle’ is), is vergoede behandeling mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Het ac­cent van de behandeling ligt dan vooral op de geconstateerde GGZ-problemen. De behandeling is korter dan bij kinderen met enkelvoudige, ernstige dyslexie.