Indien gewenst kunnen scholen een lezing aanvragen over dyslexie of compenserende hulpmiddelen. In het verleden hebben diverse scholen, maar ook logopedisten, artsen en HBO-studenten informatie over genoemde onderwerpen ontvangen. De verzorging van dergelijke lezingen vindt plaats door medewerkers, die affiniteit hebben met het onderwerp en de doelgroep.

U kunt aanvragen voor lezingen indienen bij het secretariaat. Daar kan men u ook op de hoogte brengen van de kosten.