Iedereen die dyslexie heeft zal blijvend last houden van lees- en/of spellingproblemen. Sinds enkele jaren bestaan er goede technische hulpmiddelen om de gevolgen van dyslexie te beperken. Deze hulpmiddelen helpen het lezen en schrijven te vergemakkelijken. De bekend­ste middelen zijn de Daisyspeler, ReadingPen en voorleesprogramma’s, zo­als Sprint Plus en Kurzweil 3000.

Amalexis hecht veel waarde aan een goed gebruik van deze middelen. Om tegemoet te komen aan vragen over het grote aanbod, de keuze, werking en invoering heeft Amalexis een trainingsaanbod gemaakt voor ouders en leerkrachten. De trainingen nemen meestal twee dagdelen in beslag. Ze vinden plaats in het ICT-lokaal van Amalexis.

Bij voldoende aanmelding biedt Amalexis de volgende trainingen aan:

  • Training Sprint(Plus). Behandelt de mogelijkheden van dit voorlees- en schrijfpro­gram­ma, dat vaak in het basisonderwijs en vmbo veel aftrek vindt.
  • Training Kurzweil 3000. Behandelt de mogelijkheden van dit zeer geavanceerde voor­lees-, schrijf- en studieprogramma, dat vaak op havo/vwo en daarna wordt ingezet.