Dit is een moeilijk woord voor onderzoek naar de ervaringen en/of herinneringen van belan­g­rijke betrokkenen (ouders, soms bv. ook leerkrachten) over de vroegkinderlijke ontwikkeling van hun zoon of dochter. Hierbij kunnen belangrijke factoren belicht worden die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een kind.

Niet alleen wordt informatie ingewonnen over de specifieke gedragingen en kindeigen aspecten (kindfactoren). Ook de omgeving van het kind is van invloed op het ontstaan, in stand houden of juist verminderen van problematiek.