Wanneer onderzoek wordt uitgevoerd naar de lees- en spellingvaardigheid, is het van belang te weten of de gevonden achterstanden niet te wijten zijn aan vermin­derde cognitieve vaardigheden. Middels een intelligentieonderzoek worden de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden in beeld gebracht. Dit onderzoek duurt twee tot tweeënhalf uur.

De onderzoeksuitkomsten worden apart in de rapportage vermeld, en dragen ook bij aan de algehele conclusie en het advies van het totale onderzoek. Belangrijk daarbij zijn tevens de observaties tijdens het onderzoek die inzicht kunnen verschaffen over bijvoorbeeld aandacht en concentratie, omgaan met frustraties en sociaal(-emotioneel) gedrag.