Dit type onderzoek wordt ingezet wanneer er vragen of problemen zijn die te maken hebben met de sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, stemming, angsten en contactname. Middels gesprek, vragenlijsten, opdrachtjes, testjes en soms spelvormen wordt getracht om een beeld te krijgen van de gevoels- en belevingswereld van de cliënt, maar ook van de wijze waarop deze over zichzelf en diens omgeving denkt.

Het gaat er hierbij om in grote lijnen denk- en belevingspatronen te zien en te beschrijven, zodanig dat deze zicht verschaffen op verstorende ontwikkelingsprocessen. Er wordt bijvoorbeeld bekeken hoe het mogelijk is dat een kind moeite heeft met het sluiten van vriendschappen.