Amalexis beschikt -samen met AmaCura- over verschillende ervaren specialisten op het gebied van dyslexie en bijkomende problematiek:

  • GZ-psychologen
  • Kinder-Jeugdpsychologen
  • Orthopedagogen (generalist)
  • Dyslexiespecialisten
  • Remediaal specialist-logopedist
  • Psychodiagnostisch medewerkers
  • Psychiaters

Van intake- tot eindgesprek werken deze specialisten nauw met elkaar samen. Onderlinge informatie-uitwisseling en evaluatie tijdens het voortgangsoverleg garanderen een eenduidige visie en heldere advisering.