Welkom bij Amalexis; het team van Amalexis biedt zorg rondom dyslexie.

Amalexis heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van ernstige lees- en spelling­problemen bij kinderen.  Amalexis is een onderdeel van AmaCura, een instelling voor Geestelijke Gezondheids­zorg (GGZ, 2e lijnszorg). Het team van Amalexis bestaat uit enthousiaste, ervaren orthopedagogen, (GZ-)psychologen en dys­lexie­specialisten.  Waar nodig werkt Amalexis samen met andere medewerkers binnen AmaCura, zoals de psychiater. Het kan namelijk voorkomen dat naast lees- en spelling­proble­men ook andere (bijkomen­de of onderliggende) problemen bestaan. Ook deze problematiek kan worden onderzocht.

Amalexis staat garant voor een grote mate van deskundigheid. Binnen deze deskundigheid staat voorop dat iedere persoon uniek is en zijn mogelijkheden en beperkingen heeft. Amalexis richt zich op het optimaal benutten van de kwaliteiten van een persoon, waarbij het wel­bevinden centraat staat. Door onze (professionele) deskundigheid te combineren met de des­kun­dig­heid van de cliënt en diens directe omgeving bieden we ‘zorg op maat’.

Kinderen en jongeren
Door hier te klikken kunt u onze folder over de Geestelijke Gezondheidszorg van kinderen en jongeren downloaden