Na een verwijzing van de huisarts kunt u contact opnemen met het secretariaat van Ama­lexis. Tijdens dit telefoongesprek wordt u kort uitgelegd hoe de aanmel­ding in zijn werk gaat. De secretaresse noteert enkele persoonlijke gege­vens en maakt een telefonische afspraak om de hulpvraag nader door te nemen. Om meer informatie te krijgen over uw kind sturen wij u formulieren toe die ingevuld dienen te wor­den door de school. Daarna volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.

De intake wordt in alle gevallen vergoed, wanneer u een verwijskaart van de huis­arts of verwijzing via Team Jeugd van de gemeente, heeft en u in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs.

Na het intakegesprek wordt u geïnformeerd of u in aanmerking komt voor onderzoek. Vergoeding van diagnostiek en/of behandeling van dyslexie (lees-/spellingproble­men) kan op twee manieren gebeuren:

  • Vanuit de gemeente(ernstige dyslexie). Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website www.nkd.nl.
  • Vanuit de gemeente dyslexie of lees/spellingproblemen in combinatie met psychische of psychiatrische problemen).