Amalexis biedt behandelingen aan op orthodidactisch en psychologisch gebied. In over­leg met de cliënt (en/of direct betrokkenen) wordt gekeken welke behandel­vorm het best bij de hulpvraag past. Hierbij kan gedacht worden aan individuele behandeling, groepsbehande­ling en/of oudertraining. Voorbeelden van het hulp­aanbod van Amalexis/AmaCura zijn:

  • Omgaan met dyslexie;
  • Ouderavond “Wat is dyslexie ?”
  • Ouderavond “Compenserende hulpmiddelen”
  • Behandelingen van psychische en/of psychiatrische problemen.

Onder bepaalde voorwaarden kan de behandeling van dyslexie ook onder schooltijd en op locatie plaatsvinden.