Met ingang van 1 juli 2022 is Arnaud Senden benoemd als bestuurder/eerste geneeskundige van AmaCura  en zal hij samen met de medewerkers van AmaCura verder sturing/invulling geven aan de missie/visie van AmaCura als zorgaanbieder in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Per gelijke datum zal Albert Groot wegens het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd terugtreden als bestuurder/algemeen directeur van AmaCura.

De RvC van AmaCura en Albert Groot zijn verheugd met de komst en terugkeer van Arnaud Senden (psychiater en oud-collega) naar AmaCura en wensen hem alle succes bij de uitoefening van zijn functie.